3r Concurs de relats

GUANYADORS DEL TERCER CONCURS DE RELATS EL VI FA SANG

3R FESTIVAL INTERNACIONAL DE NOVEL·LA CRIMINAL EN CATALÀ DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ (CONCA DE BARBERÀ)

El jurat, compost per Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Joan Rendé, Jordi Torre i Josep M. Vallès, entre els setze relats presentats, va premiar els següents originals:

 

BASES DEL TERCER CONCURS DE RELATS

Descripció:

Relat de ficció en llengua catalana sobre un tema criminal, que tingui com a escenari les vinyes o el vi de la Conca de Barberà. En seran guanyadores les cinc millors narracions, a criteri del Jurat.

Extensió:

Un mínim de 10 i un màxim de 15 pàgines, a doble espai i font Arial 12; trenta línies de setanta espais cada pàgina.

Data límit i indret de lliurament d’originals:

Per correu electrònic, abans del dia 15 de febrer de 2017, a l’adreça següent: concurs@elvifasang.cat. L’escrit, original, es presentarà en format PDF. Amb un títol i sense signar (o signat amb pseudònim). En un altre document adjunt al correu, també en PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor: Nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat i telèfon. Aquest document tindrà com a nom la paraula Plica seguida del títol de l’obra.

Dotació:

Aquest concurs no té dotació econòmica. Els autors de les cinc narracions escollides rebran com a premi entrades per als museus de l’Espluga de Francolí, un lot de tres ampolles de vi de cellers locals i un diploma de reconeixement, que es lliuraran amb motiu de la Gala del Festival, el dia 25 de març de 2017.

Les persones guanyadores (o aquelles en qui deleguin llur representació) hauran de ser presents a l’acte per recollir el premi.

Edició:

Els cinc escrits seleccionats pel jurat es publicaran al web del Festival amb la signatura dels autors. També es podran editar en format de llibre, la presentació del qual tindria lloc amb motiu de la següent edició del Festival.

Jurat:

Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Joan Rendé, Jordi Torre i Josep M. Vallès. La tria del jurat serà inapel•lable.

WordPress.com.

Up ↑